NIEUWS

Persbericht: Vijf bijzondere projecten ondersteund door ONS FONDS

Rob Smorenberg, Saskia Werners & Hansko (Hans Visser), The Antidote Movement, Milou Brockhus en Julie Kurris zijn de eerste projecten die door ONS FONDS zullen worden ondersteund, zo heeft de eerste kiescommissie van ONS FONDS bekend gemaakt.

ONS FONDS is een poging van meer dan 250 mensen werkzaam in de podiumkunsten om een nieuw soort theaterfonds vorm te geven. Een fonds gebaseerd op vertrouwen, peer-to-peer gesprekken en met zo min mogelijk regels. ONS FONDS reageert hiermee op de huidige bureaucratisering en juridisering van Nederlandse fondsen binnen de podiumkunsten.

Op 15 september 2018 werd de eerste proefopstelling gestart. De leden van ONS FONDS schreven de regels voor de proefopstelling, de ethische code genaamd. Alle leden konden aanvragen, zonder format of richtlijnen, met enkel twee vragen: wat heb je nodig en waarvoor? En hoe komt dit ten goede aan de kunst of de kunstenaar? Uit het ledenbestand zijn 12 leden geloot die zich over de ingekomen aanvragen hebben gebogen. In deze commissie zitten: Hajo Doorn, Iris van Peppen, Gaby Wijers, Luc de Groen, Saskia Tilanus, Rob Smorenberg, Martha van Meegen, Michael Scerbo, Leonie Clement, Talitha Stijnman, Jan Zoet en Esther Viersen.

Uit de 31 aanvragen heeft de commissie 5 projecten gekozen. In haar rapport aan de leden schrijft zij: ‘De kiescommissie heeft ervoor gekozen om uit de 31 aanvragen, 5 projecten te ondersteunen. De keuzen was een lastige, omdat de 31 aanvragen bij elkaar een heel divers scala aan verschillende kwaliteiten liet zien. Het heeft tot interessante en ook moeilijke gesprekken geleid binnen de commissie, waarover we in ons verslag [lees het hele rapport op: www.onsfonds.com/eersteproefopstelling] uitgebreid zullen berichten. De vijf gekozen projecten zijn stuk voor stuk bijzondere projecten waarvan de commissie van mening is dat ONS FONDS er goed aan zou doen, om heel uiteenlopende redenen, ze te ondersteunen.’

De gehonoreerde aanvragen zijn in vorm en inhoud bijzonder verschillend van elkaar. Commissielid Luc de Groen: ‘Het laat zien waar makers behoeftes hebben die nog niet door de huidige fondsen worden gedekt. Zo zijn er aanvragen voor onderzoek, voor het opzetten van een platform waar jonge makers elkaar kunnen ontmoeten en voor experimenten waarvan de uitkomst nog onbekend is.’

Na deze eerste proefopstelling nodigt de kiescommissie de leden van ONS FONDS en het veld uit om verder te gaan met dit experiment. De kiescommissie in haar rapport: ‘Tot slot hopen wij met dit rapport ONS FONDS in staat te stellen om verder te gaan. We hopen dat de leden in het experiment voldoende aanleiding zien om verder na te denken over wat ONS FONDS is en hoe het in de praktijk kan worden gebracht. Wij hopen dat er een vervolg komt op de eerste stap die door ons is gezet.’

 

Gehonoreerde aanvragen:

Doke Pauwels- The Antidote Movement: €6000,-

De aanvraag The Antidote Movement van Doke Pauwels schetst een beweging van jonge kunstenaars die samen een tegengif willen zoeken voor marktwerking, competitiedwang en top-down structuren. Dit tegengif is een platform dat jonge kunstenaars aan elkaar verbindt met een festival waarop kunstenaars en publiek samen repeteren, trainen en presenteren als concrete uiting. Niet alleen is de commissie erg enthousiast over de inspirerende plannen die in de aanvraag staan, ook denkt de commissie dat ONS FONDS deze beweging met een bijdrage van €6000,- een belangrijke steun in de rug kan geven. De commissie hoopt dat de bijdrage van ONS FONDS de beweging zichtbaarheid en een vliegende start kan geven, en dat het netwerk van ONS FONDS als klankbord kan dienen voor deze jonge festivalorganisatoren en kunstenaars.

 

Saskia Werners- Kéménymadár/ asvogel / bird from the chimney: €1850,-

Saskia Werner vraagt met de aanvraag Kéménymadár/ asvogel / bird from the chimney een bijdrage van ONS FONDS om een muziekcompositie die nu nog bestaat uit een set linosneden met bijbehorend verhaal, toonvoorraad en instructies, door vier muzikanten te laten spelen om zo de compositie verder te kunnen ontwikkelen. De kiescommissie ziet grote waarde in deze langzame en onderzoekende manier van werken, en wil deze graag ondersteunen. De aanvrager had een bedrag van €925,- euro gevraagd, maar de kiescommissie vind dat ze daarmee te weinig heeft gevraagd om haar muzikanten een eerlijke vergoeding te bieden. Daarom heeft de kiescommissie besloten om een bedrag van €1850,- toe te kennen aan deze aanvraag.

 

Rob Smorenberg- training Alexandertechniek: €800,-

Rob Smorenberg vraagt bij ONS FONDS €800,- aan voor het volgen van een training in de Alexandertechniek. In de aanvraag onderbouwt hij hoe hij als acteur deze training nodig heeft om zich verder te ontwikkelen als acteur en docent. De commissie erkent dat persoonlijke en vakmatige ontwikkeling een vitaal onderdeel is van een gezonde praktijk. Daarbij heeft de aanvraag de commissie overtuigd van het feit dat de financiële situatie van Rob Smorenberg zo is dat hij niet zelf in de gelegenheid is om in dit deze training te bekostigen. Zodoende draagt de commissie graag met een bedrag van €800,- euro bij, zodat Rob deze training kan volgen en zich kan blijven ontwikkelen.

 

Milou Brockhus- Nederland, een teleurstellend kutland in Europa: €2000,-

Milou Brockhus vraagt in haar aanvraag Nederland, een teleurstellend kutland in Europa een bijdrage van ONS FONDS voor de voorbereiding voor haar nieuwe voorstelling, en documentatie van die voorbereiding. Die voorbereiding is belangrijk voor de artistieke kwaliteit van de uiteindelijke voorstelling en de documentatie van die voorbereiding interessant voor het werkveld. De commissie erkent dat het schrijfproces dat Milou voor ogen heeft tijd nodig heeft, en hoopt dat de bijdrage van ONS FONDS haar de rust kan geven om een extra verdiepingsslag te kunnen slaan. Milou heeft €3500,- aangevraagd, waarvan €2000,- voor schrijvershonorarium en €1500,- voor apparatuur. Helaas stond het budget dat de commissie voor handen had het niet toe om het volledige bedrag toe te kennen, en daarom heeft de commissie besloten om alleen de €2000,- euro schrijvershonorarium toe te kennen. De commissie hoopt dat de vele partners die Milou nu al bij het project heeft betrokken haar kunnen helpen met de apparatuur die zij nodig heeft.

 

Julie Kurris- Sandbox: €2000,-

Julie Kurris vraagt met de aanvraag Sandbox een bijdrage van ONS FONDS voor een platform voor acteurs en regisseurs. Geïnspireerd op de jazz-scene wil zij avonden organiseren waarin makers en acteurs vrijelijk op de vloer ideeën, technieken en vormen kunnen uitproberen. Het doel is om al spelend te groeien zonder daarbij naar een vooraf bepaald einddoel te werken. De commissie erkent deze behoefte en dit gemis in het huidige theaterlandschap. De commissie hoopt dat Julie met de bijdrage van ONS FONDS enkele Sandboxes kan organiseren om te kijken of het oplevert waar zij naar zoekt. Julie had in haar aanvraag €3500,- gevraagd, maar helaas liet het budget dat de commissie ter beschikking had het niet toe om dit gehele bedrag toe te kennen. Daarom wil de kiescommissie aan Julie graag een bedrag van €2000,- toekennen, waarmee Julie hopelijk met deze Sandboxes kan starten.

De eerste proefopstelling ONS FONDS is afgerond!
15 maart reflectiebijeenkomst met commissie, aanvragers en leden.

De eerste proefopstelling van ONS FONDS is klaar. Er is een ledenbestand, er is een commissie, en er zijn projecten gehonoreerd. Dat is reden voor een feestje en vooral voor een gesprek.

Op 15 maart presenteert de commissie van ONS FONDS haar bevindingen. Waar liepen ze tegenaan? Wat was er leuk, wat was er stom? En vooral: hoe gaan we nu verder?

Wanneer: 15 maart – deur open 18:00 – aanvang 18:30 – afronding 20:00
Waar: In Tiptop – een kleine zaal in de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten –
Voor wie: Alle leden, de commissie en eenieder die geïnteresseerd is, is van harte uitgenodigd om de eerste proefopstelling van ONS FONDS af te sluiten. Met cake en slappe koffie.

Heb je aangevraagd en is je project niet gehonoreerd. Dan is er na het programma de mogelijkheid om met de commissie in gesprek te gaan. Wil je hier gebruik van maken, spreek de commissie dan aan op de avond zelf, of mail van tevoren naar: info@onsfonds.com.

ONS FONDS PRESENTATIE OPEN CALL
Nieuwe Grond #5

Een betere aansluiting tussen de praktijk van theatermakers en die van subsidiërende fondsen. Dat is waar ONS FONDS de afgelopen twee jaar naar op zoek ging. Weg van onproductieve protocollen, procedures, regeltjes en rechtszaken, op naar een praktijk van vertrouwen, inhoud en scherpe keuzes. De zoektocht begon met een voorstel van Barbara van Lindt op Nieuwe Grond 2016.

Het bracht een enthousiaste groep van theatermakers en andere professionals op de been. Samen ontwikkelden ze de campagne en wierven leden. Tijdens Nieuwe Grond #5 zal ONS FONDS het innovatieve voorstel voor fondsen bespreken met haar leden in besloten sessies op vrij 7, zat 8, woe 12 en vrij 14 september. Zaterdag 15 september wordt dan de Artist call gelanceerd en zal ONS FONDS bekendmaken hoe ze het verzamelde lidmaatschapsgeld van meer dan 10.000 euro gaan toekennen.

Alleen leden kunnen een voorstel doen, dus word snel lid van ONS FONDS en kom naar de presentatie! Leden kunnen zich aanmelden via het in de ledenmail verzonden aanmeldformulier.

za 15 sept | 20:00 – 20:30 | ITA | toegang: gratis


PERSBERICHT
14 mei 2018
200 leden gezocht voor een nieuw fonds in de podiumkunsten

Aftrap campagne ONS FONDS
Op 10 mei vond de aftrap plaats van de campagne voor ONS FONDS. ONS FONDS wil experimenteren met alternatieve manieren van subsidieverstrekking. De ambitie van de campagne is om 200 leden te werven en zo de oprichting en eerste proefopstelling van ONS FONDS mogelijk te maken. Sinds de start van de campagne staat de teller op 118 leden.

Waarom?
Er wordt steeds vaker gepleit voor een betere aansluiting van subsidieregelingen bij de praktijk van kunstenaars, gezelschappen en instellingen in het theater – zie bijvoorbeeld het sectoradvies van de Raad voor Cultuur.

ONS FONDS begint bij de vaststelling dat veel fondsen in de podiumkunsten lijden onder een regime van kwantificering en geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Kunstenaars verhouden zich in hun aanvragen tot parameters en formats, die haaks staan op hun praktijk en hun plannen. Dit geldt voor het artistieke werk, maar ook voor de organisatievorm en de financiering. Cijfermatige beoordelingen creëren de illusie van een waterdicht, objectief en belangeloos systeem. Maar het werkt juridisering in de hand: wie niet geselecteerd wordt en de beslissing wil aanvechten, richt zijn pijlen op procedurefouten en miscalculaties. Met als gevolg een veld waarin verschillende spelers zich ‘indekken’ en een subsidiesysteem dat iedere relatie met de artistieke hartslag ontbeert.

ONS FONDS ontwikkelt alternatieve voorstellen voor subsidiekaders en procedures, gebaseerd op onderling vertrouwen en inhoudelijke kennis. Leden vragen aan én beslissen mee: peer-to-peer, regelarm, transparant, met vertrouwen.

Proefopstelling
Met 200 leden kan ONS FONDS 10.000 euro vrijmaken, om een proefopstelling te doen: leden van het fonds kunnen een plan indienen en ingeloot worden om in een commissie de plannen te beoordelen. Men is niet verplicht in te dienen, men mag passen voor een plaats in de commissie. De proefopstelling vindt najaar 2018 plaats. Voor verdere uitleg zie www.onsfonds.com.

Voor wie?
ONS FONDS is er voor alle professionals in de podiumkunsten (theater, muziek, dans, mime, performance, poppentheater, teksttoneel, etc): makers en performers, ontwerpers en bouwers, technici en dramaturgen, communicatie- en kassamedewerkers, critici en docenten, beleidsmakers en programmeurs. Iedereen kan lid worden op persoonlijke titel, dus niet namens een instelling of organisatie.

Door wie?
ONS FONDS bestaat uit haar leden. Een actieve kerngroep is bezig met de werving van de eerste 200 leden. Deze kernploeg bestaat uit uit: Anne van de Wetering,  Barbara Van Lindt, Luc de Groen, Melanie Schram, Marte Boneschansker, Iris Spanbroek, Jennifer van Exel, Fransien van der Putt, Anneke Jansen, Noah Voelker, Marijn Prakke, Bart van de Woestijne en Joep van der Geest.