INSPIRATIE

ONS FONDS laat zich inspireren door uiteenlopende denkers, initiatieven, bewegingen en tendensen in de samenleving, zoals de sport, de stedenbouw en de burgerparticipatie.

FRISBEE
De snelst groeiende sport in Nederland, frisbee, is onze grote inspiratie. Frisbee is een sport zonder scheidsrechter. Zelfs niet bij wereldkampioenschappen. De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het verloop van het spel. Als speler en als team, bevraag je jezelf en je tegenspeler. Dit zelfregulerend ethisch gedrag maakt frisbee uniek.

De spelers committeren zich aan wat bij frisbee Spirit of the Game genoemd wordt: respect voor je tegenstander, het kennen van de spelregels, niet opzettelijk fouten maken, fair-play en sportiviteit. Aan het eind van iedere wedstrijd komen spelers van beide teams samen in een cirkel en bespreken ze hoe de wedstrijd is verlopen. Je geeft elkaar punten op basis van de spirit, en de Spiritprijs die daar mee te winnen is staat hoger aangeschreven dan het winnen van het spel.

ONS FONDS laat zich door de frisbeesport inspireren bij het ontwikkelen van onze eigen ethische code, waardoor peer-to-peer een haalbaar commitment wordt.


SHARED SPACE
Shared space is een nieuwe manier van ruimtelijke inrichting, waarbij op kruispunten de borden, wegmarkeringen en verkeerslichten worden verwijderd. Het resultaat is dat de weggebruikers juist beter gaan opletten en de veiligheid toeneemt. Men is alerter, vriendelijker (‘gaat u maar voor!’) en veroorzaakt minder ongelukken. De Shared Space achter Amsterdam Centraal of op een rotonde in Drachten zijn beroemde voorbeelden. ONS FONDS laat zich inspireren door dit regelarme en zelfregulerende verhaal. Minder regels, meer vertrouwen.


G1000
De G1000 is een initiatief dat de inspraak en participatie van burgers in democratische processen wil vergroten. De G1000 stelt een participatiedemocratie voor, waar 1000 burgers met elkaar bepalen wat er op de politieke agenda komt – in plaats van via verkozen volksvertegenwoordigers. De G1000 is voor ONS FONDS een voorbeeld van zelfregulering en een peer-to-peer werkwijze. Ook werkt G1000 met een systeem van loting – wat bij ONS FONDS ook gebruikt zal worden om tot de beoordelingscommissie te komen. Voor meer informatie over G1000 en de talloze projecten in Nederlandse gemeenten:  https://g1000.nu/